SERVEIS

Fisioteràpia


La fisioteràpia és una ciència de la salut que aplica mètodes físics i naturals per curar, resoldre i millorar lesions i certes malalties, reduint el dolor, recuperant la mobilitat i facilitant que el pacient torni a fer les activitats de la vida diària i esportives que abans de la lesió era capaç de realitzar.

Tecnologia Indiba


El tractament de INDIBA® activ per a la rehabilitació se centra en accelerar els mecanismes naturals de reparació del teixit per que d’una forma inoqua i segura, el pacient es recuperi lo abans possible.

Rehabilitació


Sessions de rehabilitació després d’intervencions quirúrgiques de traumatologia. La rehabilitació precoç i personalitzada garantitza una millora ràpida i redueix la simptomatologia post quirúrgica. Restablir el moviment, reduir la inflamació i guanyar la força perduda, seran entre altres, els nostres objectius de la rehabilitació.

Readaptació esportiva


Realitzem sessions de readaptació esportiva, sent aquesta una de les nostres especialitats, tornar a l’esportista de la camilla als entrenaments i dels entrenaments a la competició.